LM393

74HC04

Badanie stanów logicznych komparatora LM393 i bramki NOT