74HC74


Badanie stanów logicznych przerzutnika Flip Flop