Definiowanie składowych RGB leda za pomocą trzech potencjometrów.