- Pomiar temperatury czujnikiem Temp
- Odczyt w monitorze portu szeregowego