- Symulacja sterowania poziomem wody w studzience kanalizacyjnej
- Monitorowanie poziomu wody ( tę rolę pełni potencjometr)
- Po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody startuje pompa ( tę rolę pełni led )
- W przypadku gdy pompa w zadanym czasie nie wypompuje wody, załącza się pompa pomocnicza
- Gdy obie pompy nie wypompują wody w zadanym czasie, uruchamia się alarm