Projekt "szklarnia"

Założenia projektu są następujące:
- pomiar temperatury w szklarni
- alarm po przekroczeniu zadanej temperatury
- regulacja oświetlenia potencjometrem od 0 do max
- włącznik zmierzchowy
- temperatura,jasność lampy oraz pora dnia na wyświetlaczu lcd