- Odczyt temperatury czujnikiem Temp
- Wyniki wyświetlane na wyświetlaczu LCD