- Fotorezystor
- Buzzer pasywny
- Przykład alarmu po zasłonięciu fotorezystora